Ave Caesarae, morituri te salutant!

Zdravo, Cezare, umirući (oni koji će umrijeti) te pozdravljaju


kocka
Facebook
“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”Ivo Andric