“Čast je poštovanje onoga što dugujemo drugima, a naročito onoga što dugujemo sebi.”

Aleksandar Dima


Kategorija:
kocka
Facebook
“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”Ivo Andric