“Čovek je onakav kakvo je društvo u kome se kreće.”

Euripid


Kategorija:
kocka
Facebook
“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”Ivo Andric