Cuiusvis hominis set errare

Svaki čovjek mora da griješi


kocka
Facebook
“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”Ivo Andric