“Dobar ministar mora umrijeti tako da bude bogatiji dobrim glasom nego blagom.”

Niccolo Machiavelli


Kategorija:
kocka
Facebook
“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”Ivo Andric