“Dopuštam da kleveću žene samo oni koji su mogli zaboraviti da su imali majku.”

Ugo Foscolo


Kategorija:
kocka
Facebook
“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”Ivo Andric