“Glupost je uvek upornа, svet bi to primetio kаd ne bi uvek mislio nа sebe.”

Albert Kami


kocka
Facebook
“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”Ivo Andric