Ius est ars boni et aequi

Pravo je umjetnost dobrog i jednakog


kocka
Facebook
“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”Ivo Andric