Medeis ageometretos eisito!

Niko ko ne zna geometriju, neka ne ulazi!


kocka
Facebook
“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”Ivo Andric