“Moj život je nedeljiva celina i sve moje delatnosti požimaju se; i sve one imaju svoje poreklo u mojoj nezasitoj ljubavi prema ljudima.”

Mahatma Gandi


Kategorija: ,
kocka
Facebook
“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”Ivo Andric