“Mudar ne kažnjava zato što je neko loše postupao, nego da loše ne bi postupio.”

Fridrih Niče


Fridrih NičeFridrih Niče
1844 - 1900

Biografija
kocka
Facebook
“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”Ivo Andric