“Najciviliziraniji narodi su toliko blizu barbarstvu kao što je i najčišće željezo blizu hrđe.”

Antoine de Rivarol


Kategorija:
Antoine de RivarolAntoine de Rivarol
1753 - 1801

Biografija
kocka
Facebook
“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”Ivo Andric