“Nanošenje okrutnosti s mirnom savešću užitak je moralistima. Zato su izmislili pakao.”

Bertrand Rasel


Kategorija: ,
kocka
Facebook
“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”Ivo Andric