“Neki ljudi žele da se desi nešto, neki žele da se desilo, drugi čine da se desi.”

Majkl Džordan


Kategorija:
kocka
Facebook
“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”Ivo Andric