“Nije muškarac u mom životu, to je život u mom muškaracu.”

Mae Vest


Kategorija: ,
kocka
Facebook
“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”Ivo Andric