“Nije vredno da samog sebe ražalostim upravo ja koji nikada nisam želio ražalostiti svoga bližnjega.”

Marko Aurelije


Kategorija:
kocka
Facebook
“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”Ivo Andric