“Od mrlje se ne može nаčiniti sunce, niti od suncа mrlju.”

Pablo Pikaso


Kategorija:
kocka
Facebook
“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”Ivo Andric