“Pesimista vidi problem u svakoj prilici, optimista vidi priliku u svakom problemu.”

Teodor Ruzvelt


Kategorija:
kocka
Facebook
“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”Ivo Andric