“Postoji samo jedno dobro, a to je znanje, i jedno zlo, a to je neznanje.”

Platon


PlatonPlaton
427 pne. - 347 pne.

Biografija
kocka
Facebook
“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”Ivo Andric