“Poznavanje samoga sebe bitno je važan uvod u mijenjanje samoga sebe.”

Aldous Leonard Huxley


Kategorija:
kocka
Facebook
“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”Ivo Andric