“Radosno srce nastaje, naravno, samo od onog srca koje izgara od ljubavi.”

Majka Tereza


Kategorija: , ,
kocka
Facebook
“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”Ivo Andric