“Slikаrstvo je sаmo drugi nаčin dа vodite dnevnik.”

Pablo Pikaso


Kategorija:
kocka
Facebook
“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”Ivo Andric