“Smijemo se i smijat ćemo se, jer je ozbiljnost uvijek bila prijateljica licemjera.”

Ugo Foscolo


Kategorija:
kocka
Facebook
“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”Ivo Andric