“Stvari koje volimo kazuju nam ko smo mi.”

Toma Akvinski


Kategorija:
kocka
Facebook
“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”Ivo Andric