“Više je gladi u svetu za ljubavlju i poštovanjem, nego za hlebom.”

Majka Tereza


Kategorija: ,
kocka
Facebook
“Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti.”Ivo Andric