format_quote

“A sada lepo priznajte: čija je ideja bila da se krene u svetlu budućnost.”

Petar Lazić