Acta est fabula

Predstava je završena – Svetonije pripisuje Avgustu