format_quote

“Ako ijedna religija ima priliku da preuzme Englesku i Evropu za narednih sto godina to je onda sigurno Islam.”

Bernard Shaw