“Ako moram biti verna nekome ili nečemu, ponajpre moram biti verna sebi. Ako tražim istinsku ljubav, pre se moram umoriti od osrednjih ljubavi koje srećem. Malo životnog iskustva što ga imam naučilo me da niko nije vlasnik ničega, sve je iluzija, i to od materijalnih do duhovnih dobara. Onaj ko je već izgubio nešto što je smatrao sigurnim, na kraju nauči da mu ništa ne pripada. I ako mi ništa ne pripada, ne moram trošiti vreme razmišljajući o stvarima koje nisu moje; bolje je živeti kao da je danas prvi (ili posljednji) dan u mome životu.”

Paulo Koeljo