format_quote

“Ako najgore je noćas, sutra može biti samo bolje.”

Žarko Laušević