“Ako ne znamo gdje se nalazimo, tada ne znamo ni ko smo.”

Wallace Stegner