format_quote

“Ako neće Muhammed brijegu , hoće brijeg Muhammedu.”

Bosanske poslovice