“Ako neprijatelj od tebe zatraži savjet – daj mu ga, jer ti na taj način može postati prijateljem.”

Arapske poslovice