“Ako si bogat – jest ćeš kad hoćeš, a ako si siromah – jest ćeš kad možeš.”

Arapske poslovice