format_quote

“Ako si čovjek – vodi ljubav, ako si cvijet – budi mimoza.”

Viktor Igo