format_quote

Alea iacta est

Kocka je bačena – Svetonije pripisuje Cezaru