format_quote

“Arheolozi tragaju za ostacima ranijih kultura, kao da ostaci današnje kulture nisu dovoljni.”

Petar Lazić