Ars longa, vita brevis

Umjetnost je duga, a život kratak