Bibere humanum est, ergo bibamus

Piti je ljudski, zato pijmo