format_quote

“Biblija i Crkva su oduvek bile najveći kamen spoticanja na putu emancipacije žena.”

Elizabet Kedi Stenton