format_quote

“Blagost se poznaje tek pri srdžbi.”

Arapske poslovice