“Bolje biti budan u pustinji nego spavati u raju.”

Waldemar Bonsels