format_quote

“Bolje je poslovati sa ljudima koji nešto žele nego sa onima koji su postali ono što su hteli.”

Fransis Bejkon