“Bolje ti je da ti prijatelj jednu mudru riječ da nego li pare, zbog toga što te pare mogu oholim učiniti, dok će te mudrost pravom putu uputiti.”

Arapske poslovice