format_quote

“Budala uvijek nalazi još veću budalu koja mu se divi.”

Nicolas Boileau