format_quote

“Čak i kad sam manjina od jednog čoveka, istina je i dalje istina.”

Mahatma Gandi