format_quoteAdolf Hitler

Njemački i austrijski političar i diktator.

10 citata