format_quotePaolo Mantegazza

Paolo Mantegazza je bio italijanski doktor, patolog, antropolog. Njegove misli su posebno utjecale na omladinu. Djela koja je napisao su prevedena na brojne jezike.

11 citata