format_quotePietro Aretino

Proslavio se kao pisac duhovitih, raskalašenih komedija, šokantnim dijalozima i razmatranjima o neobuzdanu renesansnom životu dvora, bordela, samostana i ulice, a ponajviše oštrim pamfletima uperenim protiv moćnika.

4 citata