format_quote

“Cezare, hoćete li da se prvo čuje reč književne kritike ili da autora odmah bacimo lavovima?”

Petar Lazić